Privacybeleid Watchyouwant

Versie 2020

Watchyouwant is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens

verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe

wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Watchyouwant. Door gebruik te maken van

deze website en onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Watchyouwant

respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en aan de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met

het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon

geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante

Wetgeving.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd

nodig om onze Website en Diensten te gebruiken. Indien blijkt dat wij zonder toestemming

gegevens verwerkt hebben van een persoon jonger dan 16 jaar, dan kunt u contact

opnemen waarna wij de gegevens van deze persoon verwijderen.

Verwerken van de persoonsgegevens

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze

website bezoekt, een account aanmaakt op onze website, gebruik maakt van onze diensten

een bestelling plaatst in onze webshop of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw

gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen. Verder zullen we uw gegevens niet

zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Om bovenstaande diensten te realiseren verwerken wij de volgende persoonsgegevens van

u:

• Uw naam;

• Uw geboortedatum;

• Uw geslacht;

• Uw adresgegevens;

• Uw woonplaats;

• Uw telefoonnummer;

• Uw e-mailadres;

• Uw IP-adres;

• Uw betaalgegevens;

• (Eventueel) uw KvK gegevens.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die

worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor

hebben verkregen.

De beveiliging van uw gegevens

Watchyouwant heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om

uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd

gebruik en verlies.

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk

aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of

geheimhoudingsverklaring.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door

het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden

overgebracht naar eigen beveiligde servers van Watchyouwant of die van een derde partij. Wij

gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de

website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Als wij uw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij u dit

tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Wij verwijzen u daarbij ook naar onze cookie

verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat

deze geen cookies meer opslaat.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties

welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel en de partners die onze betalingen en

incasso’s afhandelen. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van

het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor

de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd

de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

• U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;

• U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval

van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele

gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;

• U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw

verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;

• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;

• U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw

gegevens onrechtmatig verwerken;

• U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het

moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u

verwerken.

Wilt u gebruik maken van een van bovengenoemde rechten of heeft u andere vragen dan

kunt u contact met ons opnemen via contact@Watchyouwant.nl

Datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij

ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de

Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen we u vriendelijk dit

zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met

ons te delen door een e-mail te sturen naar contact@Watchyouwant.nl. Wij kunnen dan direct actie

ondernemen.

Bewaartermijnen

Watchyouwant verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en

conform de wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in

deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te

raadplegen.

Vragen en feedback

Heeft u nog vragen over dit privacybeleid of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons

opnemen:

Watchyouwant

E-mailadres: contact@Watchyouwant.nl